Cơ chế chia sẻ doanh thu từ Nami Exchange

Tin mới

2024-01-05

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Nami Exchange và VNST, để thúc đẩy hệ thống hoạt động một cách hiệu quả và bền vững, Nami Exchange áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNST như sau:

  • Chia sẻ 5% doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNST nếu khối lượng giao dịch (KLGD) trung bình ngày trong 30 ngày dưới 100 tỷ VNST
  • Chia sẻ 10% nếu KLGD trung bình ngày lớn hơn hoặc bằng 100 tỷ VNST

Khối lượng giao dịch và doanh thu chia sẻ được tổng hợp mỗi tháng, được hiển thị trên trang Đối tác của dự án VNST.

Cơ chế chia sẻ doanh thu này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững. Doanh thu chia sẻ sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc sử dụng VNST thông qua các hoạt động hợp tác hoặc trao thưởng tới người dùng trong tương lai.

Về VNST

VNST là một stablecoin phi tập trung với dữ liệu on-chain minh bạch, đảm bảo bởi giá trị ổn định của các stable coins phổ biến và uy tín nhất trên thị trường tài sản mã hoá toàn cầu. VNST sẽ là giải pháp an toàn, tin cậy, mang đến sự lựa chọn đa dạng, thuận tiện và mở rộng thêm các ứng dụng trong tương lai cho người dùng trong lĩnh vực Web3 tại Việt Nam và trên thế giới.

VNST Protocol: VNST.io

VNST Community:

- Telegram: https://t.me/vnstann
- X: https://twitter.com/vnstcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/VNST.io

Chia sẻ

Logo Short

Ổn định, Nhanh chóng, Hiệu quả

Bản quyền © 2023 VNST. Bảo lưu mọi quyền.